Program

HIGHWAY to Tech, Money and Skills

Medicine

Jury

Nataliya Bastrikova

consultant

Kirill Volynchik

Innovative neurosystems

Kosik Alex

Gravitonus, Inc

Elizaveta Rozhdestvenskaya

Primer Capital

Vadim Balabanyan

Lomonosov Moscow State University

Stephen Sammut

Wharton School, University of Pennsylvania

Aleksey Drugov

Stentex llc