Program

HIGHWAY to Tech, Money and Skills

Presentations of Skolkovo Startups

Speakers

Yuri Khakhanov

Skolkovo Foundation

Marat Gareev

LLC "GEC"

Aleksandr Gerasimov

LLC "StroyLab"

Kirill Evstegneev

OOO Termocherepica

Anatoly Fedorov

TEPLORIUM

Moderators

Yuri Khakhanov

Skolkovo Foundation