Program

HIGHWAY to Tech, Money and Skills

Efficient power generation, transmission and distribution

Jury

Igor Bilous

Elmont-innovatsii

Aleksey Parshikov

Schneider Electric

Vladimir Volkov

OOO "Robert Bosch"

Sergei Safronov

JSC "VTI"

Vladimir Sychev

Siberian generating company LLC

Valerii Peshkov

Energy Without Borders

Boris Ivanov

Russian Railways

Vladimir Sofyn

Rosseti

Anna Korotchenkova

EuroSibEnergo

Dmitriy Timofeev

RUSHYDRO