Program

HIGHWAY to Tech, Money and Skills

IoT

Jury

Kirill Alifanov

Rusagro

Pauli Noronen

TEKES

Dmitry Lakontsev

Skoltech

Vitaliy Nedelskiy

RAII

Denis Sosnovtsev

IBM

Viacheslav Gershov

SAP Labs

Kuleshova Olga

UDAS Skolkovo LLC

Andrey Belozerov

Department of Information Technologies of Moscow

Sergey Irevli

"MTS" PJSC

Roman Zharenkov

Phystech Ventures

Maxim Grishin

Ericsson